top of page

Retningslinjer for optagelse af nye medlemmer                                                                               

I erkendelse af at vi nu er nået op på omkring 50 kormedlemmer og det begynder at knibe med plads til alle medlemmer i vores øvelokale har bestyrelsen - i henhold til vedtægtens § 3 der bemyndiger bestyrelsen til at fastsætte korets størrelse - vedtaget følgende  midlertidige retningslinjer for optagelse i koret:                                                                             

                                                                                                                                                                   Optagelse i koret vil være begrænset til nødvendige musikere og øvede korsangere.         

Sangere og musikere der ønsker optagelse i koret skal fremsende anmodning herom til    bestyrelsen og i anmodningen redegøre for hvilke forudsætninger og erfaringer man        har.                                                                                                                                                                

Bestyrelsen tager herefter stilling til om koret aktuelt har behov for de pågældende          kompetencer.                                                                                                                                             

Såfremt det er tilfældet bliver pågældende inviteret til at deltage i koret på prøve, på        baggrund af hvilken bestyrelsen beslutter optagelse eller ej.         

                                                

Såfremt der ikke er aktuelt behov vil ansøgere blive tilbudt optagelse på en venteliste,      hvorfra  bestyrelsen vælger hvem der tilbydes prøve når behov opstår.                                   

bottom of page