top of page

Priser for korets medvirken:

Korets koncertvirksomhed finder primært sted i korets øveperiode fra uge 34 hen over vinteren til uge 21.

Nedenstående retningslinjer gælder for arrangementer i denne periode.

I ugerne 22 til uge 33 tages der stilling til de enkelte koncert-arrangementer fra sag til sag.

 

 • Koret deltager uden vederlag ved:

  1. Arrangementer for kormedlemmer.

  2. Nordvestjysk Fjordkulturs egne arrangementer.

  3. Kulturarrangementer som Struer og Holstebro kommuner står for.
   (Ved kulturarrangementer forstås aktiviteter hvor andre grupper/kor/orkestre
   medvirker uden vederlag).

    

 • Koret deltager mod et vederlag på 1.500 kr. for ½ times medvirken
  + 500 kr. tillæg pr. efterfølgende påbegyndt kvarter ved:

  1. Arrangementer på plejehjem og lignende.

  2. Arrangementer hos medlemmer af Nordvestjysk Fjordkultur.
    

 • Koret deltager mod et vederlag på 2.000 kr. for ½ times medvirken
  + 500 kr. tillæg pr. efterfølgende påbegyndt kvarter ved:

  1. Øvrige arrangementer hos kommuner og foreninger.

  2. Private arrangementer, ved fødselsdage fra 50 år og opefter samt sølvbryllup og opefter.
    

 • Det tilstræbes at der ikke planlægges arrangementer 2 på hinanden følgende dage.
  Desuden bør begrænsning i deltagerantal undgås.
  Koret optræder hovedsageligt samlet.

   

 • Ved arrangementer i nærområdet, dvs. indenfor Struer-, Holstebro-, Lemvig-området
  med max. 50 km. kørsel tur-retur beregnes ikke kørselsudgifter.
  Ved kørsel over 50 km. beregnes udgift til kørsel evt. bus ud over vederlaget.

   

 • Korleder/dirigent Mogens Grimstrup fungerer som korets arrangementskoordinator,
  træffer alle aftaler på E-mail: gizmo.mogens@gmail.com
  Korets kasserer modtager alle betalinger efter regning.

   

 • Anmodning om medvirken kan ske til arrangementskoordinatoren og/eller ved at bruge kontaktblanketten på denne hjemmeside.

Lidt om koret, dets start og hvad vi synger.

I koret er vi i dag 45 mand, musikgruppe bestående af 2 harmonikaer, 2 guitarer og 1 violin. 

Vi har øveaften torsdag aften fra 19-21.

20. november 2012 blev der taget initiativ til at danne koret. 8 personer samledes en aften i Struer Sejlklub og blev enige om at starte Struer Shantykor.

Mogens Grimstrup blev valgt til korleder.

Derfra har koret stille udviklet sig til det, vi er i dag.

Som navnet fortæller synger vi primært shanty-sange.

En shanty er en arbejdssang som sømænd på sejlskibene brugte, når der skulle løses tunge opgaver - såsom at sætte sejl og trække ankeret op. Navnet "Shanty" er det engelske shanty, men betegnelsen stammer fra det fransk chanter: at synge.​

Ud over shanties har vi et bredt udvalg af sømandssange på repertoiret.

Gennem de seneste år har vi deltaget i ca. 24 arrangementer årligt.

Vi udbygger løbende vores repertoire, både med hensyn til antallet af sange og med antallet af sange, hvor vi synger flerstemmigt.

Vi har i 2017 i samarbejde med Struer Kommune arrangeret Struer Internationale Shanty-festival i anledning af byens 100 års købstadsjubilæum, der afholdtes første weekend i juli måned med deltagelse af 7 kor - 5 fra Danmark og  2 fra Norge - og små 300 festivaldeltagere. 

Desuden deltog vi samme år i Svendborg Shanty-festival, der afvikledes sidste weekend i juli måned.

I juli 2018 deltog vi i Esbjerg Shanty-festival der blev afholdt i forbindelse med Tall Ship Races.

bottom of page