Korets koncertvirksomhed finder primært sted i øvelsessæsonen fra 1. september til 1. maj.

Følgende retningslinier gælder for arrangementer i denne periode. Uden for denne periode tages der stilling til de enkelte arrangementer fra sag til sag.

Som udgangspunkt deltager vi med vort eget repertoire. Det kan dog fraviges i forbindelse med fællessang af begrænset omfang.

 

Koret deltager uden vederlag i

Arrangementer for kormedlemmer og deres ægtefælle/samlever.

Nordvestjysk Fjordkulturs egne arrangementer.

Kulturarrangementer som Struer og Holstebro kommuner står for.(Ved kulturarrangementer forstås aktiviteter hvor andre grupper/kor/orkestre ulønnet medvirker).
 

Koret deltager mod et vederlag på 1.000 kr. i:

Arrangementer på plejehjem og lignende.

Arrangementer hos medlemmer af Nordvestjysk Fjordkultur.
 

Uden for ovennævnte deltager koret mod et vederlag på 1.500 kr. for ½ times medvirken samt et tillæg på 500 kr. pr. påbegyndt kvarter her udover. Dette er gældende for deltagelse  i:

Øvrige arrangementer hos kommuner og foreninger.

Private arrangementer, ved fødselsdage hovedsageligt fra 50 år og opefter samt ved sølvbryllup, guldbryllup m.v..
For deltagelse i disse arrangementer i week-ends eller fredag aften fordres dobbelt vederlag.
 

Det tilstræbes at der ikke planlægges arrangementer 2 på hinanden følgende dage.
Desuden bør begrænsning i deltagerantal undgås. Koret optræder hovedsagelig samlet.
 

Ved arrangementer i nærområdet, d.v.s. indenfor Struer-, Holstebro-, Lemvig- området med max. 50 km. kørsel ud-retur beregnes ikke kørselsudgifter. Ved kørsel herudover beregnes udgift til kørsel med bus ud over vederlaget.
 

Såfremt der modtages henvendelse om sammenfaldende arrangementer foretages prioritering i overstående rækkefølge.
 

Erik Skovsager fungerer som korets arrangementskoordinator, træffer alle aftaler og modtager alle betalinger.

Anmodning om medvirken kan ske til arrangementskoordinatoren og/eller ved at bruge kontaktblanketten på denne hjemmeside.

Lidt om koret, dets start og hvad vi synger.

I koret er vi i dag 46 mand, her iblandt en musikgruppe bestående af 2 harmonikaer, 4 guitarer og 1 violin. 

Vi har øveaften torsdag aften fra 1. september til 1. maj

20.november 2012 blev der taget initiativ til at danne koret. 8 personer samledes en aften i Sejlklubben og blev enige om at starte Struer Shantykor. Mogens Grimstrup blev valgt til korleder.

Derfra har koret stille udviklet sig til det vi er i dag.

Som navnet fortæller synger vi primært shanty-sange.

En shanty er en arbejdssang som sømænd på sejlskibene brugte, når der skulle løses tunge opgaver - såsom at sætte sejl og trække ankeret op. Navnet "Shanty" er det engelske shanty, men betegnelsen stammer fra det fransk chanter: at synge.​

Ud over shanties har vi et bredt udvalg af sømandssange på repertoiret.

.

Gennem de seneste år har vi deltaget i ca. 24 arrangementer årligt.

Vi udbygger løbende vores repertoire, både med hensyn til antallet af sange og med antallet af sange, hvor vi synger flerstemmigt.

Vi har i 2017 i samarbejde med Struer Kommune arrangeret Struer Internationale Shantyfestival i anledning af byens 100 års købstadsjubilæum, der afholdtes første weekend i juli måned med deltagelse af 7 kor - 5 fra Danmark og  2 fra Norge - og små 300 festivaldeltagere. 

Desuden deltog vi samme år i Svendborg Shantyfestival, der afvlkledes sidste weekend i juli måned.

I juli 2018 deltog vi i Esbjerg Shantyfestival der blev afholdt i forbindelse med Tall Ship Race.

Øveaften hver torsdag fra september til maj måned.

 

Kommende arrangementer: 

Seneste arrangementer:

Alle arrangementer er siden 10. marts blevet aflyst p.gr.a corona-epidemien.

Fredag den 31. januar 2020 - privat arrangement

Arrangementer i 2019:

Onsdag den 11. december 2019 -privat arranement

Torsdag den 21. november 2019 kl. 14.15 på Beringshaven, Holstebro

Onsdag den 13. november 2019 kl. 09.30 i Mejdal Hallen, Holstebro

Fredag den 8. november 2019 - privat arrangement

Torsdag den 7. november 2019 kl. 15.30 i Holstebro sognekirke ved Spil Dansk arrangement.

Lørdag den 2. november 2019 - privat arrangement

Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 19.30 på Livsstilhøjskolen i Gudum

Onsdag den 11. september 2019 kl. 16.30 på Struer Havn ved Limfjorden Rundt

Fredag den 23. august 2019 kl. ca. 19.00 i Handbjerg Marina

Onsdag den 26 juni 2019 kl. 20 i Vinderup Aktivitets Center

Lørdag den 1. juni 2019 ved Sevel Byfest på Sevel Stadion

Lørdag den 11. maj 2019 - privat arrangement

Fredag den 22. marts 2019 - privat arrangement, afskedsreception

Lørdag den 9. marts 2019 - privat arrangement, 105 års fødselsdag

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 14.30 i Plejeboligerne Parkvænget i Holstebro.

Lørdag den 9. februar 2019 - privat arrangement, Guldbryllup

Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.30 på Livsstilhøjskolen i Gudum

Lørdag den 19. januar 2019 - privat arrangement, 80 års fødselsdag

Mandag den 7. januar 2019 kl. 20.30 for Struer Y'mens Club

Arrangementer i 2018:

Onsdag den 12. december - privat arrangement, 80 års fødselsdag

Tirsdag den 13. november kl. 11.30 i Beringshavens Plejeboliger i Holstebro

Torsdag den 1. november i Holstebro Sognekirke ved Syng Dansk Dagen sammen med 5 andre kor.

Lørdag den 27. oktober - privat arrangement, 60 års fødselsdag

Lørdag den 15. september  i Strandingsmuseet i Thorsminde ved Foreningen af Strandfogeders 100 års jubilæum.

Onsdag den 12. september ved sejlskibstræffet Limfjorden Rundt.

Fredag den 24. - søndag den 26. august besøg af Sarpsborg Sangforenings herrekor.

Fredag den 20. juli ved Shanyfestival i Esbjerg i forbindelse med Tall-Ship-Races-2018

Fredag den 6. juli ved mindehøjtideligheden efter kormedlem Thorkild Munkholms begravelse. 

Fredag den 29. juni kl. 11.00 ved indvielsen af Struers havneprojekt mod oversvømmelse.

Lørdag den 9. juni kl. 14.00 - privat arrangement, 75 års fødselsdag

Lørdag den 9. juni kl. 12.00 ved Årets Havnedag på Struer havn. 

Søndag den 3. juni kl. 11.00 ved Sejlerbixens Bådhal i anledning af Marinehjemmeværnet Årlige Landsøvelse.

Søndag den 18. marts kl. 12.30 i Folkets Hus i anledning af Struer Musikdag

Lørdag den 17. marts  - Privat arrangement, Diamantbryllup

Søndag den 18. februar kl. 13.00 Restaurant "Ved Fjorden"'s traditionsrige Skipperlabskovs arrangement.

Arrangementer i 2017:

Søndag den 10.december 2017 kl. 13.00 i siloen på Struer Havn i forb. m. "Seahorses, Myter og Halmballer"

Torsdag 7. december 2017 kl. 19.30 på ved Kalendersangaften på Struer Musikskole.

Onsdag den 6. december 2017 kl. 13.00 ved julehyggearrangement i Mejruphallen i Holstebro.

Lørdag den 2. december 2017 kl. 16.00 Åbning af "Seahorses, Myter og Halmballer" i Struer

Torsdag den 2. november 2017 kl. 16.00 ved Spil-dansk-dagen på Holstebro Rådhus.

Lørdag den 7. oktober 2017 kl. 12.30 ved Borgerforeningens arrangement i Bredgade, Hvidbjerg på Thyholm

Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 14.30 på Beringshavens Plejecenter i Holstebro

Torsdag den 21. september 2017 kl. 14.00 på ældrecentret Fjordparken i Ringkøbing

Torsdag den 7. september 2017 kl. 18.00 ved Struer Ældreråds årsfest i Struer Energi Park 

Fredag den 25. august 2017 kl. 13.30 på Struer havn ved Struer Fiskeriforenings 125 års jubilæumsreception.

Onsdag den 16. august 2017 kl. 19.00 på Plejehjemmet Solvang i Hvidbjerg

Lørdag den 12. august 2017 kl. 14.30 synger vi ved et privat arrangement

Den 8. juli 2017 sammen med 6 andre shantykor ved Struer Shantyfestival

28.-30. juli 2017 deltager vi i Svendborg Shantyfestival

Tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.45 på plejehjemmet Rosengården i Humlum

Lørdag den 1. april 2017 kl. 11.30 ved Nordvestjysk Aoto- og Motorgalleris 100 års veteralbilspræsentation

Onsdag den 22 marts 2017 kl. 20.00 ved Hvidbjerg Banks generalforsamling i Midtpunktet, Thyholm

Lørdag den 17. juni 2017 kl. 13.45 ved et privat arrangement.

Lørdag den 10. juni 2017 kl. 13.00 i forb. med Havnens Dag.

Lørdag den 10. juni 2017 kl. 17.00 ved et privat arrangement

Torsdag den 1. juni kl. 15.00 ved Hvidbjerg Banks 20 års fødselsdag i Struer.

Onsdag den 3. maj 2017 kl. 14.00 på Asp plejcenter

Tirsdag den 11. april 2017 kl. 11.00 på Venø Havn i forb. med Venøs ø-dage

Arrangementer i 2016

 

Mandag den 21. november 2016 kl. 14.30 på Beringshavens Plejecenter i Holstebro

Søndag den 13. november 2016 kl. 12.30 - 13.00 ved handelsstandsforeningens Julemesse i Midtpunktet Thyholm

Fredag den 11. november 2016 sang vi i Struer Kirke ved vores formand Finn Pajbjergs bisættelse.

Fredag den 4. november 2016 deltog vi i modtagelsen af vores formand Finn Pajbjergs kiste i Struer Kapel

Torsdag den 3. november 2016 kl. 16.00 i Rådhushallen i Holstebro - Syng Dansk Dag

Lørdag den 22. oktober 2016 kl. 15.00 synger vi ved et privat arrangement

Onsdag den 19. oktober 2016 kl. 14.30 for Onsdagsklubben i Jegindø Missionshus.

Søndag den 16. oktober 2016 kl. 13.00 Middagskoncert på Restaurant Ved Fjorden, Struer

Mandag den 10. oktober 2016 kl. 14.00 - 14.45 i Lærkehuset, Vestcenter Kilen, Voldgade 14, Struer

Fredag den 7. oktober 2016 kl. 21.00 - 21,45 for Holstebro Boligselskab i Laugesens Have

Onsdag den 28. september 2016 kl. 14.00 i Cafe Sommerfuglen, Sdr. Alle 24, Holstebro

Tirsdag den 27. september 2016 kl. 14.00 ved Skat Struers personalefest.

Torsdag den 25. august 2016 kl. 16.30 på Marilyn Anne ved Kulturmødet på Nykøbing Mors

Onsdag den 24. august 2016 kl. 15.00 i Humlum Kirkehus i anledning af 10 års jubilæet

Lørdag den 30 juli 2016  synger vi ved et privat arrangement

Fredag den 24. juni 2016 kl. 09.00 ved indvielse af pladsen Østergade 16. Struer 

Torsdag den 2. juni 2016 kl. 16.30 på Venøsund i Struer Havn.

Onsdag den 11. maj 2016 kl. 13.00 i Gudum Sognegård ved Struer Kommunes Ældre-Kultur-Dag

Lørdag den 30. april 2016 ved Lion Clubs distriktsmøde i Struer 

Lørdag den 19. marts 2016 - vi synger ved en privat sammenkomst

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 12.30 ved Aktiv Onsdags sæsonafslutning i Struerhallerne

Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 ved arrangement hos Alzheimerforening

Søndag den 13. marts 2016 ved Musiksamrådets Musikdag i Struer

Mandag den 22. februar 2016 kl. 20.00 i Odd Fellow logen, Vester Ringgade 2, Struer

Onsdag den 3. februar 2016 kl. 15.30 ved et privat arrangement.

Søndag den 31. januar 2016 kl. 13.00 Koncert i restaurant Ved Fjorden.

Mandag den 11. januar 2016 kl. 10.00 Nytårskoncert på Vestcenter Kilen, Voldgade 14, Struer

Torsdag den 7. januar 2016 kl. 19.00 på plejehjemmet Solvang på Thyholm

Arrangementer i 2015

 

Tirsdag den 1. december 2015 kl. 14.45 ved indvielsen af Nordvestjysk Fjordkulturs mødelokale.

Lørdag den 21. november 2015 kl. 17.00 - vi synger ved et kormedlems sølvbryllup.

Fredag den 20. november 2015 kl. 18.30 - vi synger ved et kormedlems guldbryllup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 16.00 i hallen på Holstebro Rådhus

Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 18.30 på Beringshaven i Holstebro

Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 10 i Mejdal Hallens kantine

Onsdag den 9. oktober 2015 i Skjern

Onsdag den 30. september 2015 SOS-Børnebyerne i Valgmenighedskirken, Skolegade 2 i Holstebro

Tirsdag den 15. september 2015 kl. ca. 14-16 Alzheimerforeningen Midtvest i Lemvig

Torsdag den 10. september 2015 kl. 15.00 på plejehjemmet Parkvænget i Holstebro

Fredag den 4. september 2015 ved Kommunens Frivillighedsdag fra kl. 13 til kl. 17.

Søndag den 2. august 2015 ved kormedlemmet Børge Nielsens 70 års fødselsdagsfest i Linde.

Lørdag den 13. juni 2015 ved "Musik på Hindsels"

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 20.00 ved sejladsen Venø Rundt. Sted: Humlum havn

Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 19.00-20.00 AK Kilen

Mandag den 27. april 2015 kl. 13.30 koncert i Laden Holstebro for 3F-seniorer

Onsdag den 8. april 2015 kl. 15.00 - Onsdagsklubben i Lemvig

Torsdag den 26. marts kl. 19.30 på Gudum Højskole

Søndag den 15. marts kl. 11.25 på Struer Musikskole i forbindelse med Musikdagen i Struer.

Torsdag den 12. marts kl. 19.00 på Infocenter Struer i forbindelse med foredrag af Peer Stakroge.

Onsdag den 28. januar 2015 kl. 10.00 på Vestcenter Kilen, Voldgade 14, Struer

Torsdag den 22. januar kl. 19.00 på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13, Holstebro

Lørdag den 10. januar kl. 15.00 i Struer Sejlklub

Arrangementer i 2014

 

Torsdag den 6. november kl. 18.30 på Beringshaven i Holstebro

Fredag den 31. oktober kl. 15.15 i Plexus i Idom

Lørdag den 25. oktober kl. 11.00 på Struer Aktivitetscentret

Torsdag den 18. september kl. 19.30 hos Foreningen Norden i Gimsing menighedhus

Torsdag den 4 september om aftenen i Struer Hallen ved Struers Ældrefest

Torsdag den 4 september om eftermiddagen ved Frivillig-dagen på Struer Bibliotek.

Søndag den 31. august på Livsstilshøjskolen i Gudum.

Lørdag den 16. august ved Åben-Ø arrangementer på Venø.

Lørdag den 9.august ved kormedlem Keld Vagners 70-års fødselsdagsfest i Struer Golfklubs lokaler.

Lørdag den 21. juni på Bremdal Strand ved indvielsen af at strandforbedringsprojektet "Den Blå Lagune".

Lørdag den 14. juni på Humlum Camping i forbindelse med Struer Sejlklubs Venø-rundt sejlads.

Lørdag den 12. april synger koret ved kormedlem Osmund Bech-Hansens og hustrus guldbryllupsfest.

Onsdag den 26. marts optræder vi ved Aktiv Onsdags årsafslutning i Struer Hallen. Gitte Grimstrup har syet røde tørklæder til os alle, så nu har vores kortøj fået sit endelige præg.

Torsdag den 20 marts giver vi koncert på Gudum Livsstilshøjskole. Vi har for første gang vores nye busseronner med broderet logo på. Koret er blevet udvidet med en el-bas. Det giver en rigtig god ’bund’ i musikken. 

Torsdag den 13. marts afholdes stiftende generalforsamling hvor vi vedtager vore vedtægter.

Vi engagerer Sidse Skovbakke til at komme 4 aftener i januar/februar og lære os nye ting, tage unoder fra os osv. Alle er enige om at det er en rigtig stor succes. De 4 aftener flytter os rigtig meget i retning af blive mere ’kor’ end ’fællessangere’. 

Arrangementer i 2013

 

Ved årets slutning er vi ca. 30 medlemmer og vi bliver enige om, at vi skal have hjælp til at blive et egenligt kor. 

Samtidig besluttervi, at vi vil have en sømands-busseronne som uniform. Finn Pajbjerg snakker med Kvickly i Struer og de giver os 3.000 kr. til formålet. Vi søger  også Velux-fonden om 10.000 kr. til køb af busseronnerne.

Fredag den 13. september er Limfjorden Rundt for gamle Sejlskibe i Struer. Her giver koret en lille koncert i et telt på havnen. Vi står på en lille scene og er ca. 10 mand i alt. Det er rimelig vellykket.

Om aftenen giver vi samme koncert. Nu i Sejlerbixens store hal, hvor alle træskibenes besætninger er samlede til spisning.

Men denne koncert bliver en total fiasko, idet rummet er fuldstændig lyddødt. Kun de allernærmeste kan høre os, men alle andre (flere hundrede) sidder bare og snakker.

Fredag den 9. maj 2014 ved Oddesundbroens 75 års jubilæum. 

Lørdag den 6  april synger vi ved Sejlklubbens Standerhejsning.

Lørdag den 16. marts  har vi vores første optræden. Mads Bendix (Sejlerbixen) fylder 50 år og holder fest i Sejlklubben. Vi optræder i sorte bukser og hvide skjorter og med en lille charmeklud. Vi er meget famlende, men vi høster stort bifald.

© 2014 Struer Shantykor  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now